Dokumenty archiwalne:

Regulamin Świadczenia Usług – obowiązujący do: 01 sierpień 2016r.
Cennik Usług Podstawowy – obowiązujący do: 01 sierpień 2016r.
Cennik Promocyjny Oferty Oszczędne Rozmowy 24 – obowiązujący do: 01 sierpień 2016r.
Pouczenie Klienta – obowiązujący do: 01 sierpień 2016r.